Påmelding BERGEN høstgasshuku

Nedenfor er skjema for påmelding til høstgasshuku i Bergen 23. - 26. November.
Fyll ut informasjonen og trykk "Send" nederst på siden.

Husk å huke av for banketten hvis du/dere skal delta på denne. Hvis noen foreldre skal delta kun på banketten, kan de melde seg på ved å fylle ut de "siste deltagerfeltene" (deltager 4 & 5) på skjemaet. Hvis det er spørsmål ang. påmeldingen, send da epost til gasshuku@fusakarateklubb.com

Det vil bli gradering i Fusa karateklubb 8.-9. Desember.

Fra og med tredje deltaker fra samme familie er det gratis deltakeravgift. Det er den laveste deltakeravgiften som blir gratis. Familierabatt skal gjelde samlet for både barnegasshuku og høstgasshuku. Hvis en familie har 2 som deltar på høstgasshuku og 1 som trener på barnegassuku, går yngste familiemedlem gratis.
 

Etter at påmeldingen er sendt,  beløpet betales inn på kontonr: 3530.20.78775 snarest, eller senest innen fristen for påmelding som er satt til 1. november!

Betalingen merkes med "gasshuku BERGEN" + navn på kontaktpersonen som er ført opp i skjemaet som er sendt inn. Kontaktpersonens navn og telefonnummer må fylles inn. Dette hvis evt. spørsmål skulle dukke opp.

Kontaktpersonen må være forelder, foresatt eller en påmeldt over 18 år.

Kontaktperson
Deltager 1
 
Deltager 2
 
Deltager 3
 
Deltager 4
 
Deltager 5
 
Nedenfor her, må du fylle ut summen som hver enkelt må betale. Dette er svært viktig.


Nedenfor må du fylle ut samlet sum av alle deltagerene (i kroner). Dette er svært viktig, og skjemaet går ikke an å sende inn før det er ført inn en sum her.


Forrige side: Gradering/Pensum
Neste side: Butikken