Klubbens historie

 

Fusa karateklubb ble opprettet i 1999. Den gang het klubben Framo Karateklubb. Våren 2000, ble klubben offesiellt medlem av Norges idrettsforbund og olympiske komite. Da med navnet endret til Fusa Karateklubb.

Det hele begynnte med en ide' hos en ansatt på Frank Mohn Fusa AS. Vedkommende hadde en ide om å lage til et organisert treningsopplegg for ansatte på bedriften. Han tok da kontakt med Eirik Nordbø, som på den tiden trente aktivt i Bjørgvin Karateklubb, for å spørre om han ville påta seg oppgaven å trene eventuellt interesserte.

Heldigvis for klubben, takket Eirik ja til dette. Og første trening for ansatte var et faktum i 1999.

På første trening, var det 8 oppmøtte, siden så økte det til 12. Ettersom treningene pågikk, vokste ideen om å gjøre Shotokan karate tilgjengelig for alle på Fusa. Ideen ble satt ut i livet, og på første trening, åpen for alle, møtte det opp 18 håpefulle! Siden den gang har klubben vokst seg større, og er nå en godt etablert klubb i JKA, med en gjennomsnittlig medlemsmasse på godt over 80 medlemmer.

Johnny Atle Solberg

 

Fra venstre: Nordbø Sensei, Ohta Sensei, Larsen Sensei, Solberg Sempai

Fra venstre: Nordbø Sensei, Ohta Sensei, Larsen Sensei, Solberg Sempai


Forrige side: Kontaktskjema
Neste side: Treningstider våren 2018