Påmelding til konkurranser

Påmelding

Viktig!
Husk at konkurranseavgift må betales inn til klubbens konto 3530.20.78775 etter påmelding. Betalingen merkes
med hvilken konkurranse betalingen gjelder for + navn

For spørmål ang. påmeldingsskjemaet, send e-post til : konkurranse@fusakarateklubb.com

For ytterligere informasjon ang. innbetalinger til klubben, klikk [Her]


Forrige side: Konkurranser
Neste side: Informasjon