JKA NM 16. mars! Frist 5. mars!

For å lese plakaten, klikk [Her]

For å melde deg på Konkurransen, klikk [Her]  FRIST UTGÅTT!

For å melde deg på banketten, klikk [Her] FRIST UTGÅTT!

Påmeldings & betalingsfrist: 5. mars!