Fyll inn i skjema til høyre. Eldste utøver øverst, så nest-eldste utøver osv.

Junior er 8-12 år.
Senior er 13 år og eldre

Instruktører i klubben har egne valg i «skal du trene?» feltet i skjemaet.

Fyll inn sum for hver deltager og til slutt samlet sum for alle deltagere nederst på skjema.

Det er viktig at summene er riktig.

Etter at påmelding er sendt må det betales inn til klubben innen fristen som er satt.

Betalingsinfo:

Kontonummer: 3530.20.78775

Merk betalingen med «Navn» & «Gasshuku-navn» (Eks. Ola Nordmann, Jubileumsgasshuku)

For spørsmål om utfylling/skjema: gasshuku@fusakarateklubb.com

Påmelding Gasshuku1