Oversikt Kyu, Beltefarge & Pensum for å gradere seg til disse:

Sensur ved gradering i JKAN

JKA Norway Graderingspensum

 

 

Graderingsavgift KYU: Kr 200

Graderingsavgift 1. Dan: kr 2100
Treningsavgift kommer i tillegg.

Terminliste JKAN

 

Graderingsdato for sommer 2024

 14. – 15. juni —>   —> 

NB! Viktig melding til foresatte og utøvere! Prøvegradering vil ikke bli annonsert på forhånd! Dette for å ungå press på utøvere samt at prøvegradering er uformelt og at det ikke er ment som en samling der foreldre skal være til stede


Alle må betale inn Treningsavgift + Graderingsavgift . Gratis treningsavgift for familiemedlem nr. 3 eller flere. (Husstand)

Kontonummer: 3530.20.78775

På JKA Norway sine sider, finner man graderingspensum til de forskjellige gradene. Her finner man også terminlisten for inneværende år, som forteller hva som skjer i løpet av året.