Oversikt Kyu, Beltefarge, Alderskrav & Pensum for å gradere seg til disse:

Sensur ved gradering i JKAN

JKA Norway Graderingspensum

 

 

Graderingsavgift KYU: Kr 200

Graderingsavgift 1. Dan: kr 1400
Treningsavgift kommer i tillegg.

Terminliste JKAN

 

Graderingsdatoer for 2022 er:

FUSA:   15 – 17 juni —> Plakat —> Påmelding  —> 

NB! Viktig melding til foresatte og utøvere! Prøvegradering vil ikke bli annonsert på forhånd! Dette for å ungå press på utøvere samt at prøvegradering er uformelt og at det ikke er ment som en samling der foreldre skal være til stede.

 

Viktig informasjon ang. betaling for graderinger i Fusa!
Påmeldingsfrist: Alltid snarest
Alle må betale inn Treningsavgift + Graderingsavgift snarest og alle som skal delta må ha ordnet dette. Gratis treningsavgift for familiemedlem nr. 3 eller flere. (Husstand)

Kontonummer: 3530.20.78775

På JKA Norway sine sider, finner man graderingspensum til de forskjellige gradene, liste over klubbgraderinger for inneværende år, og her finner man også terminlisten for inneværende år, som forteller hva som skjer i løpet av året.