Epost til Konkurranseansvarlig

Klasseinndelingsskjema

Stevnereglement

Påmelding til konkurranser

Kriterier for deltagelse på stevner:

JKA Cup: 7 -99 år , Grad: 8. kyu – dan*
JKA NM: f.o.m 13 år, Grad: 3. kyu – dan
JKA Open: f.o.m 13 år, Grad: 3. kyu – dan

* Når det arrangeres JKA Cup dagen etter JKA Open er det følgende klasseinndeling til JKA Cup:

7-12 år for de som har 8. kyu – dan.
13-16 år for de som har 8.-4. kyu.
17 år + for de som har 8. kyu-4. kyu.

Nedre aldersgrense er minimum 7 år på stevnedagen. I tillegg må utøveren minimum ha gult belte ved stevnestart. Det tillates ikke nybegynnere eller utøvere med hvitt belte med gul stripe.

Oversikt over arrangement i regi av JKA Norway inneværende år:     Teminliste JKA

(Terminlisten vil nødvendigvis ikke være helt komplett, da det kommer inn arrangement utover sesongen.) 

Opp gjennom årene, har Fusa Karateklubb markert seg godt i konkurranser. Det konkurreres i kata (mønster), og i kumite (kamp). Klubben har hatt både senior og junior utøvere med på landslaget til JKA Norway.

For de yngste deltakerne, og lavere graderte, er kumite en «organisert» form for kamp, der angrep og forsvar er et fast mønster. Dette gjør at det ekstremt skjelden skjer uhell. Alt er kontrollert. For de med høyer grad, henholdsvis brunt og svart belte, er det litt annerledes. De må gjerne gå fri-kumite som er frikamp. Her er det også strenge regler som omhandler kontroll og etikette.

Når det gjelder kata, så er det også forskjeller. De lavere graderte kjemper to mot hverandre, der vinneren går videre til neste runde. For de høyere graderte, er det poeng som oppnås, man går kata en og en. Den med høyeste poengsum til slutt, er vinneren.

På JKA Norway sine sider, kan man lese om stevnereglement, samt resultatlister fra Norgesmesterskap & JKA Open.

Vi i klubben er stolte over utøverne våre, og deres prestasjoner.